HỘI THÁNH TIN LÀNH NGŨ TUẦN VIỆT NAM
khám phá ra Đức Chúa Trời trong cuộc sống cộng đồng...

 

SINH HOẠT

Chúa Nhật
trường Chúa nhật 9,30 sáng
thờ phượng 10,30 sáng
thông công 12,15 trưa

Thứ 6
học Kinh Thánh 7,30 tối
lớp thiếu nhi 7,30 tối

thờ phượng thanh thiếu niên 7,30 tối

banner

CHÀO MỪNG

Hội Thánh Tin Lành Ngũ Tuần Việt Nam một nhà thờ gia đ́nh theo định hướng phát triển ở Charlotte, NC

Giờ Thờ Phượng Chúa Nhật của chúng tôi song ngữ. Chúng tôi hát cả hai lời bài hát tiếng Anh & tiếng Việt. Bài giảng của chúng tôi dịch mỗi tuần, vậy mọi người thể hiểu được Lời Chúa.

Trẻ em thanh thiếu niên của chúng tôi tham gia vào việc thờ phượng sáng Chúa Nhật song ngữ. Các trẻ em thanh thiếu niên các Bộ chủ yếu tiếng Anh, để đảm bảo họ thể dễ dàng hiểu được.

Cho bạn người mới đến Charlotte, mới với đức tin Chúa Giê-xu, hay chỉ t́m kiếm câu trả lời trong cuộc sống, chúng tôi chào đón bạn tham gia chúng tôi.

NHIỆM VỤ

Thợ Phượng - Chúng tôi thu thập trong các dịch vụ của chúng tôi để thờ phượng Chúa với nhau chuẩn bị để thờ phượng Ngài trong suốt tuần trong cuộc sống của chúng tôi.

Evangelism - Cả hai thông qua truyền Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ ở Charlotte & nhiệm vụ hỗ trợ tiếp cận cộng đồng trên khắp thế giới, kể cảViệt Nam

Discipleship - Chúng tôi t́m cách phát triển trong kiến thức của chúng tôi cả của Thiên Chúa ứng dụng thực tế của chúng ta về Word của ḿnh để cuộc sống của chúng tôi.

Thông Công - Chúng tôi đang khôngtrong này một ḿnh. Thiên Chúa đă thiết kế các Giáo Hội một cộng đồng để hỗ trợ lẫn nhau.

Dịch Vụ - Chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi mỗi người tham gia vào để làm phần của họ trong việc phục vụ Thiên Chúa trong cộng đồng của chúng tôi.

VỊ TRÍ

4525 EAST WT HARRIS BLVD

CHARLOTTE NC 28215

Chỉ Đường »

704-568-9522

NHÂN VIÊN MỤC VỤ

Mục Trân Trọng Thụ
Quan Nhiệm

TD Nguyễn Mình ̉
P hụ Tá

Mục Stephan Brown
Thanh Thiếu Niên

© 2011 Vietnamese Christian A/G
Church Website Template by CTO.